WelFur

WelFur är ett av forskare utvecklat mätinstrument med vilket man utvärderar djurens välbefinnande inom fyra kärnområden – utfodring, uppväxtmiljö, beteende och hälsa. Fur Europes WelFur-certifiering påbörjades i hela Europa våren 2017.
 

I Finland blir WelFur en del av den redan existerande finländska farmcertifieringen, som påbörjades så tidigt som 2005. Det utomstående, ackrediterade bolaget Baltic Control sköter om auditeringarna i Europa. I Finland är Luova Oy underleverantörer till Baltic Control. Auditeringarna för både WelFur och farmcertifieringen sköts således i Finland av Luova Oy, från och med januari 2017.

WelFur-teamet på Luova består för närvarande av 10 assessorer. Från början av året, dvs. i period 1, utvärderades ca 50 farmer. Den första utvärderingsperioden avslutades i slutet av februari och totalt görs tre utvärderingar, varefter farmen får ett WelFur-certifikat. I maj startade den andra utvärderingsperioden.

 

”Utvärderingen av farmerna har fungerat bra.. Också farmarna har gett positiv respons på farmutvärderingen, vilket är bra för vårt fortsatta arbete”, berättar Luovas direktör Jan Segervall.

 

WelFur-assessorerna hittar du under fliken "kontakt". 
Läs mera om WelFur: http://www.fureurope.eu/fur-policies/welfur/