Optimering av utfodringen under blårävens tidiga tillväxt

 Blårävens valpningstid kan variera med så mycket som 6 veckor. Då man i början av juli börjar använda foder som är ämnat för tillväxtperioden, är en del av valparna enbart 4 veckor gamla. Under tillväxtperioden finns det märkbart mycket fett i rävfodret och man känner inte till hur detta påverkar valparna.

I detta test använder man blårävsvalpar som både är tidigt och sent födda. Valparna utfodras antingen med ett foder med hög fetthalt genast från början av tillväxtperioden (25 syskonpar tidigt födda valpar, samt 25 syskonpar sent födda valpar) eller med ett foder med låg fetthalt (även där 25+25). Eftersom den tidiga tillväxten äger rum innan avvänjningen, påbörjas fodertestet för hela valpkullen när valparna börjar äta. Vid en ålder av 10 veckor får samtliga testdjur samma foder.

Valparnas tillväxt och hälsotillstånd (särskilt benhälsan) följs under hela uppväxtperioden. Också skinnets storlek och kvalitet jämförs mellan grupperna.