Möjligheter för vidareförädling inom pälsbranschen

Projektet behov och bakgrund

Finländska pälsfarmare har mycket kunskap och kunnande inom uppfödning av pälsdjur och djurens välmående och här produceras pälsskinn med mycket bra kvalitet. Situationen inom Finländska pälsfarmingen är krävande: branschen har redan ett tag lidit av överproduktion. År 2020 har koronapandemi gjort situationen ännu svårare för att restriktionerna har förhindrat organisation av aktioner och handeln har inte ändå löpt när köparna har varit tvungna att stanna hemma och man har varit rädd att viruset sprids med råa skinne från ett land till ett annat.

Internationella modehus och konsumenterna uppskattar spårbarhet och etiskt produktion, vilket är Finlands förmån jämfört med kinesiskt päls. Genomskinlighet är idag mycket viktigt för konsumenterna. Ursprung, från vilket farm pälsskinn/pälsprodukter är från, är viktigt information när köpbeslutet görs. Att lyfta graden för vidareförädling är ett möjlighet för pälsfarmare i Österbotten, ett möjlighet som kunde ge mervärde för branschen. Största delen av pälsskinn som produceras i Österbotten säljs utomlands som råa (skinn) fast man kunde delvist också vidareförädla dem och sälja som pälsprodukter.

Luova Ab är ett neutralt utvecklingsföretag för att stöda farmarnas produktutvecklingsarbete och att starta rådgivningstjänst.

Mål för projektet

Målet för projektet är att ta reda på möjligheter för vidareförädling inom pälsbranschen. Vidareförädling kan ge nya möjligheter för farmare och göra Finlands exportutbud mångsidigare: ge nytt konkurrenskraft för pälsproduktion i Finland. Målet med projektet är att hjälpa farmare att utveckla sitt affärsverksamhet med de bästa utländska experter. Projektet stör pälsfarmare genom att utreda om det inom farmarkåren finns intresse och möjlighet att vidareförädla egna pälsskinn till pälsprodukter. Under projektets lopp utvecklar man med fyra pälsfarm konkretiska produktidéer och utreder tillverkare och försäljningskanaler för produkter. Som mål är det alltså att skaffa nytt information och att skapa nya verksamhetsmodeller för att lösa det krävande situationen som farmare finns i. Produkterna kan utom de traditionella pälsassessorer och -plagg höra till inredning eller annat industri.

Projektets resultat är tillfogande till andra farmare efter projektet.

Mera information om projektet:

Piia-Sofia Anttila

piiasofia.anttila@luovaoy.fi

+358 40 567 9457

 

Hankkeen rahoittaja Pohjanmaan ELY-keskus

Projektnummer 142176