MÖGELTOXINER I MINKFODER

Kalla och regniga somrar som drar ut på skördetiden är ett vanligt fenomen i våra nordliga breddgrader. Detta gör spannmålsväxterna mottagliga för Fusarium, en sorts svamp, som ger upphov till mögeltoxiner, som är skadliga för produktionsdjur. För att förhindra skadorna som toxinerna orsakar är det viktigt med odlingsplanering och rätt teknik. Ifall spannmål av dålig kvalité ändå används i pälsdjursfoder, kan skadorna förebyggas och förhindras med hjälp av toxinbindare.

”I detta projekt på Luova Oy undersöks huruvida råvaror innehållande mögeltoxiner påverkar minkarnas tillväxt och hälsa, samt hur man kan förhindra eller begränsa de negativa effekterna med hjälp av toxinbindare i foder”, förklarar Maarit Mohaibes, forskare på Luova.

Minkarna indelas i fyra grupper med cirka 40 hon- och han-par. Grupp ett utfodras med korn av god kvalité, grupp två utfodras med korn av lite sämre kvalité. Den tredje gruppen får också foder som innehåller korn av sämre kvalité men med tillsatta toxinbindare. Grupp fyras foder är av god kvalité men också den innehåller toxinbindare.

”Djurtillväxt, aptit, hälsa och skinnkvalitet övervakas under hela tillväxtsäsongen från augusti till december”, understryker Mohaibes.