Ekonomifodertest för blåräv

I testet prövas Foderarbetsgruppens recept 1 och 2 samt ekonomifoder-recept från Honkajoki. Projektets mål är att klargöra, huruvida man med testets utvalda foder klarar av att producera billigare 6.0 skinn av god kvalitet.

I testet används blårävsvalpar som är födda säsongen 2018. Dessa delas in i olika grupper (100 djur i par/grupper med hona-hane).

Alla testdjur vägs var tredje vecka under hela projektet. Foderkostnader följs upp och uppdateras så att man får en så exakt tillväxtkurva som möjligt i alla grupper. Testet startas genom att djuren utfodras i med sådan energimängd, att doserna för de övriga grupperna är proportionella mot doserna i grupp 3. Djurens hälsa följs noggrant under hela testet.

Grupp 1: Djuren utfodras med torrt proteinfoder, som framställs på Luova dagligen eller varannan dag i enlighet med Foderarbetsgruppens recept 1. Utfodringen av djuren bokförs. Fodermängden per djur regleras, så att tillväxten följer så långt som möjligt en dylik tillväxt som djuren i gruppen ”normalfoder” (se grupp 3).

Grupp 2: Djuren utfodras med foder framställt enligt Foderarbetsgruppens recept 2. Detta beställs nerfryst till Luova. Utfordringsmängden skrivs ner. Lika som i grupp 1 regleras fodermängden per djur, så att tillväxten följer så långt som möjligt en dylik tillväxt som djuren i gruppen ”normalfoder”.

Grupp 3: Djuren utfodras med så kallat normalfoder (framställt för blåräv, kommersiellt foder som levereras till Luova). Liksom i grupp 1 och 2 bokförs utfodringen av djuren. Fodermängden regleras under hösten till max 1kg per djur.

Grupp 4: Djuren utfodras enligt fodret som framställs av Honkajoki Oy, vilket baserar sig på torra råvaruprodukter. Fodret framställs dagligen eller varannan dag på Luova. Fodermängden per djur bokförs. Även här regleras fodermängden för att få tillväxten att följa en dylik tillväxt som djuren i gruppen ”normalfoder”.