Den perfekta lyan

Under år 2015-2016 undersöktes fördelar och nackdelar med lyor vid blårävsvalpningen och uppväxten av valparna. Målet i projektet är att få ner valpdödligheten hos blårävar. Fyra olika lyor testades under valpningssäsongen 2015 och man mätte bl.a. temperaturen och fuktigheten i lyorna. Skillnaderna mellan de olika lyorna var inte stora och det var svårt att veta om de skillnader som fanns berodde på lyan eller på den svala sommarvärmen. Av denna orsak görs detta projekt även kommande valpningssäsong.