Positivt mottagande av WelFur på farmer

WelFur-period två, som fokuserat på honor och valpars välmående, tog slut i juli. Totalt har 291 farmbesök gjorts denna period. ”Detta är väldigt nära målet vi satt upp för denna period, vilket jag är mycket nöjd över”, säger Miia Tofferi, som är förman för WelFur-assessorerna på Luova. 

”I den första WelFur-perioden i våras hade vi en del tekniska problem, men de börjar nu vara lösta. Detta är ännu relativt nytt för oss alla. Ju fler besök vi gör, desto bättre vet farmarna vad WelFur går ut på och vad de borde sätta mera fokus på för att förbättra djurvälfärden ytterligare”, konstaterar Tofferi. 

Miia berömmer också WelFur-teamet på Luova. ”Från att ha varit ett par anställda på Luova i Kannus, räcker nu inte utrymmet på parkeringsplatsen till när alla assessorer och övrig personal är på plats vid kontoret. Det ä rett muntert och hängivet gäng jag får jobba med”, säger hon.  

WelFur-assessorn Andreas Vägar är nöjd över sommarens utvärderingsbesök. ”Innan vi besökt farmerna har vi mött en del skepticism, men mottagandet i slutändan har varit väldigt positivt”, säger Vägar. Han berättar att en del farmare sällan har besök på sina farmer. ”Många har varit glada över besöket och stolta över att få visa upp farmen och djuren, vilket naturligtvis också gör mitt jobb mycket roligare”, säger han. 

Miia Tofferi uppmanar farmare att anmäla sig till WelFur-period 3/2017, som börjar i september. Det går att kontakta henne direkt (050 571 3492) eller Alf Mård (050 571 3498).