Internationell skolning av WelFur-assessorer

I slutet av april ordnade Fur Europe i samarbete med Luova en två veckors lång WelFur-skolning i Kannus. Den första veckan, med fokus på räv, deltog enbart Luovas assessorer. Den andra veckan var mera internationell i och med att Luovas assessor-team fick tillfällig tillökning med blivande assessorer från Polen, Danmark, Norge och Grekland. Utbildarna var personal från finska LUKE (Naturresursinstitutet) och från Danmark.

Både räv- och minkveckan avslutades med en tentamen, i vilka lyckligtvis alla Luovas assessorer fick resultatet godkänt. Luova Oy har i Finland lyckats få ihop ett riktigt bra WelFur-team med god sammanhållning. Hälten av assessorerna är svenskspråkiga och kommer att jobba i svensktalande Österbotten, andra hälften är finskspråkiga och kommer att jobba i de finska delarna av Österbotten samt övriga Finland. 

”Vi klarade båda tentorna men minkveckan var lite mera utmanande eftersom både kursen och materialet var på engelska”, berättar assessorerna Riitta Komulainen och Lea Känsäkangas. Båda är nöjda med skolningen och berättar att det är väldigt bra gemenskap bland assessorerna på Luova, vilket också underlättar det fortsatta arbetet på fältet.

 

Luovas assessorer på SÖP:s område: Andreas Vägar (Korsnäs/Närpes), Åsa Norrgård (Munsala/Nykarleby), Johan Sten (Korsholm/Vörå) och Thomas Hagström (Pedersöre/Karleby). Alf Mård saknas på bilden men hans område kommer vara Nykarleby/Pedersöre. Inom parentes assessorernas WelFur-områden.


Luovas assessorer på PSTK:s område: Mira Hästbacka (Kalajoki/Karleby), Maria Mäkelä (Kaustby/Evijärvi/övriga Sydösterbotten) Lea Känsäkangas (Kaustby/Vetil/Halsua/Sydösterbotten) och Riitta Komulainen (Karleby/Kalajoki/Norra Österbotten). Miia Tofferi saknas på bilden men hennes område kommer att vara Sydösterbotten/Mellersta Österbotten/övriga Finland. Inom parentes assessorernas WelFur-områden.