Hur går det för lukthunden Haiku?

Lukthunds-projektet som förra året startade vid Kannus forskningsstation Luova, har kommit till den punkten att det nu i vår är dags för de praktiska proven. Förra året byggdes grunderna i skolningen upp, både för hunden och hundens skolare. Det började med skolning för igenkännande av dofter, samt att man samlade doftprover som frystes ner. 

Från början av detta år har hunden skolats i att känna igen ”måldoften” för projektet: blårävens brunst. Haiku känner redan igen blårävens brunstdoft. För att träna igenkännandet av just denna lukt, har man också gjort praktiska övningar på farmen genom att gömma brunstdoftsprover mellan blårävarnas burar.

I början av insemineringsperioden i mars, skall det testas huruvida Haiku i verkligheten känner igen de blårävshonor som är i brunst. Senare på våren påbörjas träningen av att känna igen lukten av våta valpar. ”Luktträningen av våta valpar kan bli utmanande, eftersom man i denna stund inte egentligen vet vad som orsakar sjukdomen och lukten. Doftproverna som samlats från flera olika farmer, kan i hundens nos dofta olika. Vi ser på våren hur skolningen med detta framskrider”, säger hundens skolare och ägare Eeva Ojala, från Kannus forskningsstation Luova.