Luova

Kannus forskningsstation Luova Oy är ett ensamstående aktiebolag som började sin verksamhet 2009.

Luova Oy jobbar med forskning, produktutveckling och praktiska skolningstjänster. Sedan våren 2017 är det även Luova, som underleverantör till Baltic Control, som genomför WelFur-auditeringarna i Finland.

Vid forskningsfaciliteten föder man upp pälsdjur till forskning och till den fria marknaden för pälsdjur. Djuren på testfarmen är rävar och minkar.

Luova verkställer forskningsprojekt självständigt och är med i olika forsknings och utvecklingsprojekt. Det som undersöks är allt från att mäta smältbarheten i foder och råvaror, djurens vattenkonsumtion vintertid, till att undersöka välbefinnandet och hälsan hos djuren. Fokus finns också på utveckling och effektivering av redan befintliga farmprocesser. Luova tar även emot beställningsprojekt.

Teamet på Luova består av kunniga forskare, farmpersonal med lång erfarenhet och WelFur-assessorer.

Till Luova Oy:s aktieägare hör ProFur, Luke, KP EDU och Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK.
 

Luova tar gärna emot gäster som är intresserade av forskning och pälsdjurens välfärd. Ta kontakt och boka in ett besök.