Nyhetsarkiv

Välkömmen och bekanta er med projekten!

Kalla och regniga somrar som drar ut på skördetiden är ett vanligt fenomen i våra nordliga breddgrader. Detta gör spannmålsväxterna mottagliga för Fusarium, en sorts svamp, som ger upphov till mögeltoxiner, som är skadliga för produktionsdjur. För att förhindra skadorna som toxinerna orsakar är...

Lukthunds-projektet som förra året startade vid Kannus forskningsstation Luova, har kommit till den punkten att det nu i vår är dags för de praktiska proven. Förra året byggdes grunderna i skolningen upp, både för hunden och hundens skolare. Det började med skolning för igenkännande av dofter,...

Tekniken utvecklas snabbt och hänger man inte med är man plötsligt ”out”. Det gäller att hela tiden försöka effektivera våra arbetssätt – att förbättras och utvecklas. Även på Luova testas användning av ny teknik och hur denna kunde komma till nytta inom pälsnäringen. Tidigare har Luova använt...

Tack till alla som besökte Luova på Öppet hus & teknikdagar förra veckan! Det var glädjande att se det stora intresset för vår verksamhet. Många besökare kom också långa vägar för att delta.

Foton: Raimo Huusko

WelFur-period två, som fokuserat på honor och valpars välmående, tog slut i juli. Totalt har 291 farmbesök gjorts denna period. ”Detta är väldigt nära målet vi satt upp för denna period, vilket jag är mycket nöjd över”, säger Miia Tofferi, som är förman för WelFur-assessorerna på Luova....

Välkommen på öppet hus vid Luova den 13:e september, kl.10-14.

Kom och diskutera pågående forskningar och ge forskningsidéer. Bekanta dig med testfarmen och Luovas forskningsutrymmen. WelFur-assessorerna kommer att vara på plats, likaså Luovas personal och nya farmchef Johnny Rönnqvist...

Inte har du väl missat infobladet som Luova skickade ut i början av maj?

I bladet finns information om Luova, testfarmen, forskningsprojekten samt WelFur. Dessutom får du bekanta dig med de nya WelFur-assessorerna och det övriga Luova-teamet.

Har du inte fått infobladet men...

När jag rör mig runtom i Österbotten hör jag nu som då personer som undrar ”vad gör Luova egentligen?”. En del projekt kan man greppa genast medan andra är lite mera komplicerade. Viktigt är att vi får förmedlat vilken nytta våra projekt har för pälsnäringen och att genast ett projekt är färdigt...

I slutet av april ordnade Fur Europe i samarbete med Luova en två veckors lång WelFur-skolning i Kannus. Den första veckan, med fokus på räv, deltog enbart Luovas assessorer. Den andra veckan var mera internationell i och med att Luovas assessor-team fick tillfällig tillökning med blivande...