WelFur

WelFur on tutkijoiden kehittämä mittaristo, jonka avulla mitataan eläinten hyvinvointia neljällä eri osa-alueella, joita ovat ruokinta, kasvuympäristö, tarkoituksenmukainen käyttäytyminen sekä terveys. Fur Europen WelFur sertifiointi aloitettiin koko Euroopan alueella tammikuussa 2017.

Suomessa, Fur Europen WelFur-ohjelma, tulee täydentämään jo olemassa olevaa turkisalan sertifiointijärjestelmää, joka on ollut käytössä vuodesta 2005. Ulkopuolinen auditointiyritys Baltic Control toteuttaa Euroopan tarhojen auditoinnit. Suomessa Luova Oy toimii Baltic Control:n alihankkijana. Tammikuusta 2017 Luova Oy hoitaa Suomessa tehtävät sertifioinnit sekä WelFur -auditoinnit.

Luovalla työskentelee tällä hetkellä kymmenen koulutettua WelFur -arvioijaa. Ensimmäisellä arviointijaksolla, tammi-helmikuussa, arvioitiin noin 50 tarhaa. Kokonaisuudessaan yksittäiselle tarhalle tehdään kolme arviointikäyntiä kolmen vuoden aikana, jolloin tarha saa WelFur -sertifikaatin. Toukokuussa alkoi toinen arviointijakso.

”Tarhojen arvioinnit ovat sujuneet hyvin. Tuottajilta on myös tullut positiivista palautetta arviointikäynneistä, mikä on hyväksi jatkoa ajatellen”, kertoo Luovan johtaja Jan Segervall.

WelFur -arvioijat löydät kohdasta ”yhteystiedot”.

Lue lisää aiheesta WelFur osoitteessa: http://www.fureurope.eu/fur-policies/welfur/