TURKISLANTA TEHOKKAAMPAAN KIERTOON -työpajat

Turkislannassa on suuri potentiaali niin lannoitteena kuin bioenergian raaka-aineena. Uusia käsittelyketjuja tarvitaan lantapotentiaalin hyödyntämiseen ja ympäristövaikutusten vähentämiseen. Turkislanta tehokkaampaan kiertoon -työpajoissa pohditaan vaihtoehtoisia lannankäsittelyn toimenpiteitä ja niiden käyttöönottoa perinteisen kompostoinnin ja peltolevityksen rinnalle.

Työpajat jakautuvat kolmeen teemaan: ympäristö, biohiili ja bioenergia. Tervetuloa kuuntelemaan ja keskustelemaan! Työpajojen järjestämisestä vastaa Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämishanke (Tassunjälki), jota rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö (Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma). Työpajoihin liittyvissä kysymyksissä ota yhteyttä Eevaan: eeva.ojala@luovaoy.fi

Yksityiskohtaisemmat tiedot työpajoista löydät alla olevista kuvista.