Tassunjälki

Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämishanke (Tassunjälki-hanke)

Tassunjälki-hankkeessa viedään turkiselinkeinoon liittyvää ympäristötutkimustietoa käytäntöön, tunnistetaan turkisnahan ympäristöjalanjälkeen vaikuttavia kriittisiä tekijöitä sekä kartoitetaan teknistaloudellisia mahdollisuuksia turkislannan ravinnekierrätyksen tehostamiseksi.

• Hanke on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liiton (FIFUR) koordinoima ja se toteutetaan FIFUR:in, Kannuksen tutkimustila Luova Oy:n, Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) yhteishankkeena. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö osana ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmaa, ja rahoituksen on myöntänyt Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

• Hankkeeseen haetaan innovatiivisia, ympäristötietoisia toimijoita, jotka yhdessä mahdollistavat hankkeen yhteiskunnalliset tavoitteet:

  •  Tehokkaampi ravinteiden kierrätys
  •  Uusiutuvien energialähteiden käytön ja jakelun kasvu
  •  Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon kasvu
  •  Markkinoiden kehittyminen kierrätystalouden ympärille
  •  Yritysten ja toimijoiden tehokas verkostoituminen synergiaedun optimoimiseksi
  •  Hankkeen aikana syntyvien toimijaryhmien investointiprojektien valmistelu

• Hanke kohdistuu turkiselinkeinon keskittymäalueille Pohjalaismaakuntiin

• Hankkeen kesto on 19 kk ajalla 1.6.2021 – 31.12.2022. Ensimmäiset verkostoitumisryhmät kutsuttiin koolle syksyllä 2021.

OTA YHTEYTTÄ:

Eeva Ojala

Tutkija

Kannuksen tutkimustila Luova Oy

+358407260201

eeva.ojala@luovaoy.fi