Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron kehittämishanke (Tassunjälki-hanke)

Turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ja ravinnekierron  kehittämishanke (Tassunjälki-hanke)

Turkiselinkeinolla on kasvava tarve osoittaa olevansa ympäristötietoinen ala, joka tietoisesti pyrkii pienentämään ympäristöjalanjälkeään. TASSUNJÄLKI-hankkeen keskeisenä tavoitteena on jalkauttaa tehokkaasti olemassa olevaa, turkiselinkeinoon liittyvää ympäristötutkimustietoa käytäntöön. Ympäristöjalanjälkeä voidaan pienentää mm. tehostamalla ravinteiden kierrätystä ja kehittämällä uusiutuvien energianlähteiden käyttömahdollisuuksia. Hankkeessa hyödynnetään PEF-järjestelmään perustuvaa turkiksen ympäristöjalanjälkikriteeristöä ja ohjelmistoa, joka mahdollistaa ympäristöjalanjäljen laskennan. Kriteeristön 16:sta ympäristövaikutusluokasta turkiselinkeinon näkökulmasta merkittävimmät mittarit ovat happamoituminen, rehevöityminen sekä ilmastovaikutukset. Lisää tietoa hankkeesta ja sen työpaketeista löydät http://www.luovaoy.fi/fi/media . Toivomme hankkeemme tavoittavan innovatiivisia toimijoita, jotta saamme luotua toimivan verkoston turkiselinkeinon ympäristöjalanjäljen ympärille.

 

• Hanke on Suomen Turkiseläinten Kasvattajain liiton (FIFUR) koordinoima ja se toteutetaan FIFUR:in, Kannuksen tutkimustila Luova Oy:n, Luonnonvarakeskuksen (LUKE) ja Suomen Ympäristökeskuksen (SYKE) yhteishankkeena. Hankkeen rahoittaa Maa- ja metsätalousministeriö osana ravinteiden kierrätysohjelmaa.

• Hankkeeseen haetaan innovatiivisia, ympäristötietoisia toimijoita, jotka yhdessä mahdollistavat hankkeen yhteiskunnalliset tavoitteet:

  •  Tehokkaampi ravinteiden kierrätys
  •  Uusiutuvien energialähteiden käytön ja jakelun kasvu
  •  Kierrätyslannoitevalmisteiden tuotannon kasvu
  •  Markkinoiden kehittyminen kierrätystalouden ympärille
  •  Yritysten ja toimijoiden tehokas verkostoituminen synergiaedun optimoimiseksi
  •  Hankkeen aikana syntyvien toimijaryhmien investointiprojektien valmistelu

• Hanke kohdistuu turkiselinkeinon keskittymäalueille Pohjalaismaakuntiin

• Hankkeen kesto on 19 kk ajalla 1.6.2021 – 31.12.2022. Ensimmäiset verkoistoitumisryhmät kutsuttiin koolle syksyllä 2021.

 

Lisätietoa hankkeesta löydät Media välilehdeltä, jossa on hankkeen julkaisut. http://www.luovaoy.fi/fi/media

 

OTA YHTEYTTÄ:

Eeva Ojala

Tutkija

Kannuksen tutkimustila Luova Oy

+358407260201

eeva.ojala@luovaoy.fi