Siniketun varhaiskasvuajan ruokinnan tarkentaminen

Sinikettujen penikointiajassa on jopa 6 viikon hajonta. Kun heinäkuussa aloitetaan toimittamaan kasvatuskauden rehua, osa pennuista on vasta neljän viikon ikäisiä. Kasvatuskauden ketunrehussa on huomattavan paljon rasvaa, eikä sen vaikutuksia kasvavalle pennulle tunneta.

Tässä kokeessa käytetään sekä aikaisin että myöhään syntyneitä sinikettuja. Ketunpennuille syötetään joko runsasrasvaista kasvatuskauden rehua heti niiden alettua syömään (25 sisarusparia aikaisin syntyneitä ja 25 sisarusparia myöhään syntyneitä) tai vähärasvaisempaa rehua (25 sisarusparia aikaisin syntyneitä ja 25 sisarusparia myöhään syntyneitä. Koska varhaiskasvun aika on suurelta osin ennen vieroitusta, koeruokinta aloitetaan koko pentueelle silloin kun pennut alkavat syömään. 10 viikon iässä eläimet siirretään samalle kasvatuskauden rehulle. 

Eläinten kasvua ja terveydentilaa (erityisesti jalkaterveyttä) seurataan koko kasvatuskauden ajan. Myös nahan koko- ja laatuparametrejä verrataan ryhmien välillä.