Rakennemuutos turkisalalla - hanke

Rakennemuutos turkisalalla - hanke

 

Turkistoimialalle etsitään asiantuntijoiden avulla konkreettisia kehittämisideoita ja selvitetään niiden mahdollisuuksia edetä kannattavaksi liiketoiminnaksi. Joitakin ideoita testataan käytännössä Luovan turkistilalla. 

Hankkeen alussa turkisalan asiantuntijoista koottiin ohjausryhmä, joka kokoontuu sekä suunnittelemaan hankkeen toimenpiteitä että arvioimaan toteutusta. Tavoitteena on löytää mahdollisimman ekologisia ja eettisiä vaihtoehtoja, jotka auttavat sekä laajentamaan turkistuottajien liiketoimintaa että parantamaan turkistarhauksen kannattavuutta. Hankkeen tuloksia seuratessa dokumentoidaan ja arvioidaan sekä asiantuntijoiden selvitystyö että tarhaajien pilotointien käytännön kokeilut ja niiden tulokset.

Osaa konkreettisista ideoista testataan Tutkimustila Luovan tiloissa käytännössä. Tutkimustilalla on käytettävissä sekä minkinkasvatukseen rakennettu halli että ketunkasvatukseen rakennetut varjotalot. Myös käytöstä poistettuja minkkien varjotaloja on mahdollista hyödyntää hankkeessa. Hankkeen tulokset ovat muiden tarhaajien hyödynnettävissä.

Kysymyksiä, joihin haetaan vastauksia hankkeen aikana:

  • Mitä mahdollisuuksia ja keinoja turkistarhaajilla on kehittää/ laajentaa liiketoimintaansa niin että he pystyvät edelleen jatkamaan turkisalalla?
  • Mitä muuta liiketoimintaa voidaan aloittaa turkistarhauksen rinnalla, eläinten hyvinvointia unohtamatta?
  • Miten varjotaloja voidaan hyödyntää? Mitä muuta voi tehdä /kasvattaa turkistiloilla/varjotaloissa?
  • Voidaanko tehdä yhteistyötä muiden tarhaajien/muiden toimialojen kanssa?
  • Voidaanko työvaiheita mahdollisesti jakaa?
  • Onko toiminta mahdollista saada kannattavammaksi?

 

Hankkeen toteutusaika on 1.6.2021 - 31.12.2022.

Hankkeen rahoittajana on Pohjanmaan Ely-keskus ja Kannuksen tutkimustila Luova Oy.

 

Lisätietoja hankkeesta: Projektipäällikkö Maarit Mohaibes, maarit.mohaibes@luovaoy.fi , 0405231716