Luova

Kannuksen tutkimustila Luova Oy on vuonna 2009 toimintansa aloittanut luonnonvara-alalla toimiva yksityinen osakeyhtiö.

Luova Oy tuottaa tutkimus-, tuotekehitys- ja käytännön koulutuspalveluja. Vuodesta 2017 Luova Oy toteuttaa Suomessa Baltic Control:n alaisena WelFur -auditointeja.

Tutkimustilalla tuotetaan minkkejä ja kettuja tutkimuskäyttöön ja turkiksia vapaille markkinoille myyntiin.  Luova Oy toteuttaa tutkimushankkeita itsenäisesti sekä vastaa käytännössä turkiseläimillä tehtävien tutkimusten teosta eri toimijoiden hallinnoimissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Tutkimustilalla on valmiudet toteuttaa eri turkiseläimillä tehtäviä tutkimuksia eläinten hyvinvointiin, terveyteen ja ravitsemukseen liittyen aina rehun- ja raaka-aineiden sulavuuden sekä talvikauden vedenkulutuksen mittaamisesta alkaen. Tutkimuksilla pyritään kehittämään ja tehostamaan jo olemassa olevia tarhauskäytäntöjä. Luova Oy ottaa vastaan myös tilaustutkimuksia. 

Tutkimustilalla järjestetään Maaseutuopiston Kannuksen yksikön koordinoimaa koulutustoimintaa sekä perusopetuksen käytännön harjoittelujen muodossa, että oppisopimus- ja aikuisopiskelijoille ja myös lyhytkestoisina kursseina ympäri vuoden.

 Luova Oy:n osakkaita ovat Suomen Turkiseläinten Kasvattajain Liitto ry, Luonnonvarakeskus, Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä ja MTK Keski-Pohjanmaa r.y.

Kannuksen tutkimustila Luova Oy on erinomainen tutustumiskohde turkiseläimistä kiinnostuneille vierailijoille. Tilalla järjestetään tutustumiskäyntejä sopimuksen mukaan.