Spermakvalitén viktig för att få ett starkt pälsdjur

På finländska farmer insemineras årligen en stor mängd rävhonor. Inseminationsprocessen är arbetsdryg och den kräver noggrannhet. Trots att utvecklingen gått framåt de senaste 10 åren så lämnar en del honor tomma. I projektet ”Ett starkt pälsdjur” ligger fokus på utveckling av spermaanalysen för blåräv, silverräv och finnsjubb. Det man vill få fram är den optimala analyseringsmetoden och hanteringen av sperma, samt hitta de rätta kriterierna för vad som kan klassificeras som den bästa tänkbara spermakvalitén.