Hållbar benkonstruktion hos blåräv

Varje farmares prioritet nummer ett är att ha friska, välmående djur. I detta projekt försöker man identifiera eventuella benfel hos räv. Genom att identifiera dessa kan man undersöka hur man på bästa tänkbara sätt kan förebygga och förhindra uppkomsten av benproblem. Luova undersöker huruvida detta kunde undvikas genom bland annat utfodring och avel.