Blårävars vattenkonsumtion vintertid

Kalla vintrar i Finland orsakar en del problem i utomhusbevattningen av både husdjur och produktionsdjur. Det finns dock inte mycket forskning om behovet av vatten vintertid hos blårävar. Den forskning som finns har blivit gjord för ca. 20 år sedan och djurstammen ser annorlunda ut i dagsläget: våra rävar är större nu än vad de var då. På Luova Oy undersöks det verkliga behovet av vatten hos blåräv vintertid. Det bör finnas tillgång till fakta, så att inte antaganden och beslut görs med enbart människans egna föreställningar som grund.