Projekt

Luova verkställer forskningsprojekt självständigt och är med i olika forsknings och utvecklingsprojekt. Det som undersöks är allt från att mäta smältbarheten i foder och råvaror, djurens vattenkonsumtion vintertid, till att undersöka välbefinnandet och hälsan hos djuren. Fokus finns också på utveckling och effektivering av redan befintliga farmprocesser.

Förutom detta tar Luova även emot beställningsprojekt utifrån. Luova tar fram, testar och utvecklar produkter inom pälsdjursproduktion. Allt från verktyg till foderråvaror m.m. för kundens räkning.

 

Projektet Haiku var med i branschtidningen The Foxcrafter våren 2017.

Luovas tidigare utkomna nyhetsbrev: 

1. Research topics
2. Luova opens to new technology
3. 360 degree angle filming camera in use at Luova
4. Testing the whelping environments at Luova