Pälsdjur

De pälsdjursarter som föds upp i Finland är räv, mink och finnsjubb. Finland är ett av världens största produktionsländer när det gäller räv. Uppfödningen och förädlingen av blå – och silverrävar har pågått i över 100 år. Genom att korsa dessa två arter fås också flera färgvariationer och rävtyper. Minkuppfödningen startade i Nordamerika på 1880-talet och kom till Europa på 1920-talet. Av dessa djurarter kunde finnsjubben kallas nykomlingen; den har funnits på finländska farmer sedan 1970-talet. 

På Luova finns en testfarm med avelsdjur: 600 minkhonor och 330 rävhonor. På farmen finns tre anställda farmarbetare som ser till att djurens dagliga behov uppfylls och att deras välbefinnande är det bästa möjliga.

Idag hittas de flesta finländska pälsfarmer i Österbotten. Enstaka farmer finns även i södra och östra Finland.
Läs mera om den finländska pälsnäringen på www.profur.fi