Turkisalan jatkojalostusmahdollisuudet

Hankkeen tarve ja tausta

Suomalaisilla turkistarhaajilla on todella paljon tietoa ja osaamista turkiseläinten kasvatuksesta sekä eläinten hyvinvoinnista ja täällä tuotetaan erittäin laadukkaita turkiksia. Suomalainen turkistarhauksen tilanne on kuitenkin haastava: ala on kärsinyt jo jonkin aikaa ylituotantotilanteesta. Vuonna 2020 koronapandemia on vaikeuttanut tilannetta entisestään, sillä rajoitukset ovat estäneet huutokauppojen järjestämistä, kaupankäynti ei ole muutenkaan sujunut asiakkaiden ollessa kotona ja lisäksi viruksen on pelätty kulkeutuvan myös käsittelemättömän eläinmateriaalin mukana maasta toiseen.

Kansainväliset muotitalot ja kuluttajat arvostavat jäljitettävyyttä ja eettistä tuotantoa, mikä on Suomen valtti kiinalaiseen turkikseen verrattuna. Läpinäkyvyys on tänä päivänä erittäin tärkeää kuluttajille. Alkuperä eli miltä tilalta turkikset /turkistuotteet
ovat peräisin on tärkeää tietoa ostopäätöstä tehtäessä. Jatkojalostusasteen nostaminen on Pohjanmaan alueen turkistarhaajille mahdollisuus, joka toisi alalle lisäarvoa. Suurin osa Pohjanmaalla tuotetuista turkisnahoista myydään raakanahkoina ulkomaille, vaikka niitä voitaisiin osittain myös jatkojalostaa ja myydä turkistuotteina. 

Luova Oy on neutraali taho tukemaan tarhaajien tuotekehitystoimintaa ja käynnistämään neuvontapalvelua.

Hankkeen tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on selvittää turkisalan jatkojalostusmahdollisuuksia. Jatkojalostus antaisi uusia mahdollisuuksia tarhaajille ja monipuolistaisi Suomen vientitarjontaa: antaisi siis uutta kilpailukykyä Suomen turkistuotannolle.
Hanke tavoitteena on auttaa tarhaajia kehittämään liiketoimintaansa parhaiden kansainvälisten asiantuntijoiden avulla. Hanke tukee turkistarhaajia selvittämällä ensin, onko heillä kiinnostusta ja mahdollisuutta jatkojalostaa omia turkisnahkojaan turkistuotteiksi asti. Hankkeen myötä neljän turkistilan kanssa kehitetään tuoteideoita käytännössä ja selvitetään valmistajia ja myyntikanavia tuotteille.
Tavoitteena on siis hankkia uutta tietoa ja luoda uusia toimintamalleja ratkaisemaan tarhaajien haastavaa tilannetta. Tuotteet voivat perinteisten asusteiden ja pukineiden lisäksi liittyä sisustukseen tai muuhun teollisuuteen.

Hankkeen tulokset ovat hankkeen jälkeen muiden tarhaajien hyödynnettävissä.

http://www.luovaoy.fi/fi/media

 

Lisätietoa hankkeesta:

Maria Majabacka

maria.majabacka@luovaoy.fi

+358 40 128 4466

 

Piia-Sofia Anttila (Opintovapaalla)

piiasofia.anttila@luovaoy.fi

+358 40 567 9457

 

           

Hankkeen rahoittajana Pohjanmaan ELY-keskus

Hankenumero 142176