Talousrehukoe ketulla

Kokeessa testataan talousrehutyöryhmän reseptien 1 ja 2 sekä Honkajoen talousrehureseptin mukaisia rehuja. Hankkeen tavoitteena on selvittää, millä tähän kokeeseen valituista rehuista pystytään tuottamaan edullisimmat, hyvälaatuiset 60-koon ketunnahat.

Tutkimuksessa käytetään keväällä 2018 syntyneitä sinikettuja, jotka ryhmitellään neljään eri ryhmään (100 eläintä uros-naaras-pareissa/ryhmä)

Kaikki koe-eläimet punnitaan joka kolmas viikko koko hankkeen ajan, sekä rehunkulutusta seurataan ja päivitetään, jotta kasvukäyrä saadaan mahdollisimman samanlaiseksi jokaisella ryhmällä. Koe aloitetaan ruokkimalla eläimiä rehujen energiamäärän mukaan siten, että muiden ryhmien annokset suhteutetaan ryhmän 3 annoksiin. Myös eläinten terveydentilaa tarkkaillaan kokeen kuluessa.

Ryhmä 1: Eläimet ruokitaan kuivaproteiinirehulla, joka valmistetaan Luovalla päivittäin/joka toinen päivä Talousrehuryhmän reseptillä 1. Eläimille syötetty rehumäärä kirjataan.  Rehumäärää per eläin säädetään, jotta kasvu olisi mahdollisimman samankaltainen kuin ”Normaalirehu”-ryhmällä.

Ryhmä 2: Eläimet ruokitaan Talousrehuryhmän reseptin 2. mukaan valmistetulla rehulla, joka tilataan pakastettuna Luovalle.  Eläimille syötetty rehumäärä kirjataan. Rehumäärää per eläin säädetään, jotta kasvu olisi mahdollisimman samankaltainen kuin ”Normaalirehu”-ryhmällä.

Ryhmä 3: Eläimet ruokitaan Normaalirehulla (ketulle valmistettu, tuoreena Luovalle toimitettava kaupallinen rehu). Eläimille syötetty rehumäärä kirjataan.  Rehumäärä säännöstellään syksyllä maksimissaan 1 kg per eläin.

Ryhmä 4: Eläimet ruokitaan Honkajoki Oy:n suunnittelemalla rehulla, joka perustuu kuiviin raaka-aineisiin. Rehu valmistetaan Luovalla päivittäin/joka toinen päivä. Eläimille syötetty rehumäärä kirjataan. Rehumäärää per eläin säädetään, jotta kasvu olisi mahdollisimman samankaltainen kuin ”Normaalirehu”-ryhmällä.