HOMETOKSIINIT MINKIN REHUSSA

Kylmät ja sateiset kesät, jolloin viljojen puinti venyy pitkälle syksyyn, altistavat viljoja Fusarium-homeille, jotka tuottavat hyvin kestäviä, tuotantoeläimille haitallisia toksiineja. Paras tapa torjua toksiinien haittoja on vähentää niiden syntymistä esim. viljelysuunnittelulla ja tekniikalla. Käytettäessä huonolaatuista viljaa rehuraaka-aineena voidaan haittoja torjua myös ns. homesieppareilla, joiden toiminta perustuu pääasiassa toksiinien sitoutumiseen niiden muodostamaan erivaraukselliseen pintaan.

Tässä kokeessa tutkitaan vaikuttaako hometoksiineja sisältävä viljaraaka-aine minkkien kasvuun ja terveydentilaan ja voidaanko negatiiviset vaikutukset estää käyttämällä rehussa homesieppareita. Minkit jaetaan neljään ryhmään (n=40 uros-naarasparia). Yhden ryhmän eläimille syötetään rehua, jossa on hyvälaatuista viljaa, toisen ryhmän eläimille rehua, jossa on huonolaatuista viljaa, kolmannen ryhmän eläimille rehua, jossa huonolaatuisen viljan lisäksi on myös homesiepparia ja neljännen ryhmän eläimille rehua, jossa on hyvälaatuisen viljan lisäksi homesiepparia.

Hometoksiineja sisältävä viljaraaka-aine hankitaan valmiiksi tutkittuna ja elintarvikelaaduksi hylättynä, hyvälaatuinen viljaraaka-aine valitaan elintarvikelaatuiseksi tutkittuna, jolloin se on varmasti riittävän hyvälaatuista. Koerehut valmistetaan koko kokeen ajalle tutkimustila Luovan toimesta. Eläinten kasvua, ruokahalua, terveyttä ja nahanlaatua tarkkaillaan kasvatuskauden ajalta elokuu-joulukuu 2018.